Bang 2008:2-3 Tema De intellektuella

Maria Sveland, Dilsa Demirbag-Steen, Athena Farrokhzad m.fl.

Pris: 40 kr
Lägg i kundvagn

De Intellektuella – vad ska vi med dem till?
Det finns en motsägelse i idén om den intellektuella, i vad som värderas högt hos henne. Samtidigt som hon ska stå fri och inte låta sig korrumperas av band till olika maktsfärer är själva hennes intresse, förutsättningen för hennes existens, att ingå i något och att prata om detta gemensamma något.
På detta sättet liknar uppfattningen om intellektuella och deras roll det förhållande som präglar stora delar av de feministiska samtalen och rörelsen. Ingen annan rörelse är så självkritisk som feminismen. Det är denna självkritik som gör den så dynamisk. Vissa skulle säga ambivalent. Detta att ifrågasätta vi:et och samtidigt tänka utifrån det.
Maria Sveland skriver om den goda och bildade smaken. Lars Holmberg har forskat i bilden och betydelsen av de intellektuella.
Karin Olsson och Johan Lundberg samtalar om konst, forskning och det förhärskande genustvånget.
Oivvo Polite om sin skudmedvetna uppgörelse av Helgonet Fanon.