Bang 2008:1 Tema Jag, jag, jag…

Nina Lekander, Maja Ljung, Isobel Hadley-Kamptz m.fl.

Pris: 40 kr
Lägg i kundvagn

Kvinnokamp, frigörelse, befrielse – javisst. Men från vad – och till vad? För vem, och på vilkas bekostnad? är nygamla frågeställningar som aktualiserats igen i debatten. 2007 och en bit in i 2008 är frågan om kvinnors rätt att komma ut som ”sig själva” minst sagt en het potatis. Den västerländska feminismen har länge nog talat utifrån ett kvinno-vi, och om en universell problematik. I sjävla verket har den där kvinnan varit vit, rik och hetero. Den drömmen har spruckit, som tur är. De senaste tio åren har nödvändiga omstörtande invändningar kommit från postkolonialt och queerfeministiskt håll.
Jag, jag jag. Det här är inte ett självupptaget, introspektivt nummer – tvärtom. Året innan detta nummer hade problematiken kring systerskapsfrågan pekat på den lokala , inomfeministiska debatten . Profilerade feminister, från Ebba Witt Brattström till Karolina Ramqvist, har tagit spjärn mot systerskapsfrågan och positionerat sig för eller emot.
Jaget kontra vi:et. Det är intellektuellt genant att välja en sida.
Den postkoloniala feminismen bygger på tankar om en gräsrotsfeminism som genom att erkänna just skillnad möjliggör gemensam politisk förändring.
”Självförverkligande och frigörelse och herregudsmoder, ni unga skulle bara veta”, skriver Nina Lekander. Maja Ljung besöker yogaland, platsen där otaliga kvinnor letar efter opolitiskt självförverkligande. Allt är politik, till exempel var du fysiskt befinner dig när du läser den här texten, visar Aylin Bloch Boynukisa i sin läsning av queerfenomenologen Sara Ahmed. Katrine Kielos menar att tillåta kvinnan att shoppa sig till sexuell tillfredsställelse inte är detsamma som att ge henne sexuell frigörelse. Unni Drougge skriver om kvinnlig självrannsakan som inbjuder till hat.