Att fortsätta med att skriva

Om Ingeborg Bachmanns Malina

Marie Silkeberg, Ingrid Z Aanestad (red)

Slutsåld

Ingeborg Bachmanns Malina utkom 1971 och tillhör de centrala tyskspråkiga romanerna i samtiden. Romanens sammansatta spel med identiteter och röster ställer avgörande frågor om den litterära texten och skrivandets handling.

I att fortsätta med att skriva går åtta skandinaviska författare i dialog med varandra om Malina som konstnärlig, moralisk och politisk uppfordran, i texter där dikt, essä och brev löper samman i ett slags ny genre, kongenial med Ingeborg Bachmanns verk.

Medverkar gör: Ingvild Burkey, Mara Lee, Ida Linde, Johanne Lykke Holm, Mette Moestrup, Marie Silkeberg, Jenny Tunedal samt Ingrid Z. Aanestad.