• Formgivare: Sepidar Hosseini
 • Magazine: Artifice
 • Bandtyp: Other
 • Language: Swedish
 • Utgivningsår: 2015
 • Number of pages: 10
 • ISBN: 9789198187410

Artifice #2

Tema: Experiment i irritation

Pris: 200 kr
Lägg i kundvagn

Artifice är ett tidningsgalleri och består av en utställning med tio affischer skapade av olika samtidskonstnärer. Konceptet är enkelt; tidningen behandlas precis som ett galleri där en utställning cureras utifrån ett aktuellt tema. Skillnaden är att utställningen inte är knutet till ett rum och att det är publiken som själv bestämmer hur och var de vill sätta upp konsten. Artifice arbetar med affischen som uttrycksmedel vilket är en viktig del av konceptet. Affischen har genom tiderna inte bara varit en bärare av protest och budskap utan även en utmärkt tidsspegel. På samma sätt vill vi låta Artifice bli ett sådant forum där konsten på ett mer direkt sätt har möjlighet att kritisera, kommentera och spegla vår samtid.

Artifice drivs av övertygelsen att konstens roll i ett dynamiskt samhälle är att irritera, gäcka och störa ordningen i de invanda mönster och föreställningar som har lagt sig att slumra i samhällssjälen. På så sätt kan konsten motverka stagnation och tvinga saker att röra sig framåt. För att göra vår samhälleliga plikt har vi därför, till vår andra utgåva, bjudit in tio konstnärer att bidra med varsin affisch på temat Experiment i irritation. Vi har valt konstnärer som vi tycker har förmågan att vända på perspektiv, bryta normer och som vågar vara obekväma på ett eller annat sätt. Antingen rent visuellt eller konceptmässigt. Artifice #2 är ett experiment i sig och vart det kommer att sluta bestämmer publiken själv.

ISBN: 978-91-981874-1-0
Formgivare: Sepidar Hosseini
Konstnärer: Snövit Hedstierna, Finn Öhlund, Azar Alsharif, Carl Johan De Geer, Ella Tillema, Klas Eriksson, Kristin Nordhøy, Peter Johansson, Björn Kjelltoft och Martha Ossowska Persson.
Affischstorlek: 50cm x 70cm
Affischerna är ohäftade och korsfalsade (dvs vikta en gång lodrätt och vågrätt)
Upplaga: 300 ex.
Kontakt: artificegalleri@gmail.com
Utgiven med stöd från Göteborgs Stad

 • Formgivare: Sepidar Hosseini
 • Magazine: Artifice
 • Bandtyp: Other
 • Language: Swedish
 • Utgivningsår: 2015
 • Number of pages: 10
 • ISBN: 9789198187410