Arche 34-35

tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Nr 34-35

Pris: 223 kr
Lägg i kundvagn

Nr 34-35 av Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (f d Psykoanalytisk Tid/Skrift) innehåller bland annat texter kring Michel Foucaults doktorsavhandling och första stora verk, Vansinne och oförnuft – Vansinnets historia under den klassiska epoken, som gavs ut 1961 efter att till största delen ha författats i Sverige under Foucaults tid som lärare i franska vid Uppsala universitet.