Anteckningar om Spår. Fotografi. Bevis. Bild.

Lars Wallsten

Slutsåld

I avhandlingen Anteckningar om spår utforskar Lars Wallsten vid Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet, frågan om fotografi som visuellt bevis. Han är den förste i landet som disputerat inom ämnet fotografisk gestaltning.
Fotografiet som ett visuellt bevis har en lång historia. Det är fortfarande en brännande fråga med långtgående konsekvenser. Inte minst inom rättsväsendet. Med avhandlingen Anteckningar om spår vänder sig Lars Wallsten till frågan om fotografi som bevis, men utifrån ett personligt perspektiv. Han använder sig av begrepp som spår, mönster och förtätning. Genom en sökande och spårande metod som går via egna bildprojekt, flera vetenskapsområden samt olika konstnärliga uttrycksformer, skapas ett sätt att integrera form och innehåll. Den egna erfarenheten blir en viktig faktor i undersökningen.
Diskussionen om fotografiets bevisförmåga berör fotohistoria, samtida medieforskning samt aktuella politiska frågor om övervakning och säkerhet. Den juridiska tillämpningen av fotografi får en särskild plats. Begreppet kriminalistik återinförs och används på nytt. Det är ett sammanhang där Lars Wallsten redan har en unik position. Han har i tidigare bildkonstnärliga projekt behandlat frågeställningar som är sammanlänkade med kriminalfotografiet.