Ord&Bild om Grekland

”De nya redaktörerna Ann Ighe och Patricia Lorenzoni har tagit ett personligt grepp på dagens Grekland” skriver Maria Schottenius i Dagens Nyheter.  ”I detta knappt 150-sidiga tidskriftsnummer strålar idéer samman från skilda håll, konstnärliga, filosofiska, litterära, journalistiska. Det moderna Grekland speglas i det gamla. Problematiserande, nyfiket, aldrig nostalgiskt.”

”Tjugofyra personer medverkar i numret” fortsätter Schottenius, ”bland annat poeten Orfeas Apergis, som använder termen krisios, ordet för den yttersta domen, som term för krisen i Grekland. Aris Fioretos skildrar i ett romanutdrag ett studentuppror 1973, som inledde rörelsen som störtade diktaturen. Kajsa Ekis Ekman gör en nyläsning av Sun Axelssons reportagebok från 1969 års Grekland, Stenar i munnen, och redaktionen har funnit grekisk motståndspoesi från 60-talet.

Även den kan behövas i dag.”

Redaktion

25 februari, 2015