Humor, hälsa och religion.

Måste man vara rolig om man skriver om humor?
Kulturkvarten Dixikon handlar i detta avsnitt om humorn som teori och vad det har med den mänskliga existensen att göra.
Ola Sigurdson arbetar just nu på en bok om relationen mellan mellan humor, hälsa och teologi, och hela Kulturkvarten ägnas åt hans tankar kring vad han egentligen håller på med.

Kulturkvarten är en podcast som görs av tidskrifterna Dixikon, Glänta och Ord&Bild i samarbete med produktionsbolaget Umami. Programmen, som varar i ungefär en kvart, bygger på texter från tidskrifterna. Texterna läses av författarna själva.

Lyssna på inslaget.

Läs mer på Dixikon.

Köp boken om Dixikon:

Redaktion

25 mars, 2015