Omslag

Rätt att bo kvar

av Mathias Krusell, Malin Widehammar, Catharina Thörn

49 kr

Rätt att bo kvar är tänkt att användas som ett praktiskt redskap i kampen om hyresrättens framtid. Boken har vuxit fram ur gemensamma erfarenheter av att ta strid mot renoveringar som åtföljts av kraftiga hyreshöjningar.

Omslag

Du har varit i alla städer

av Alexander Berthelsen

99 kr

I den här boken reser vi till åtta idealstäder och skärskådar striden om deras innehåll, en strid som ofta förs med subtila medel: stadsplaner, byråkrati, nybyggnationer och långsamma socioekonomiska förskjutningar.

Omslag

Rån för revolutionen

av Gabriel Kuhn

127 kr

Genom historiska dokument och unika intervjuer skildrar Gabriel Kuhn historien om den danska vänsterns svarta får. Medlemmarna berättar om sina lagliga och olagliga aktiviteter, samarbetet med palestinska PFLP och vardagen som kriminell i revolutionens tjänst.

Omslag

Slutsåld

Cybernetikens hypotes

av Tiqqun

99 kr

Cybernetikens sätt att förstå människan, samhället och världen har varit centralt för den politiska utvecklingen i så kallat demokratiska länder under 1900-talet.

Omslag

Slutsåld

Teorin om Bloom

av Tiqqun

99 kr

Bloom är en för vår civilisation exemplarisk mänsklig gestalt, en maximalt samtida människa. Bloom är du och jag, eller åtminstone den person som våra massmedia lär oss att vi borde vara.

Omslag

Slutsåld

Shanzhai

av Byung-Chul Han

127 kr

Shanzhai är kinesiska för ”fejk”, men till skillnad från motsvarande begrepp hos oss saknar det helt negativa konnotationer. Varför är det så fult att kopiera och plagiera i väst, men inte i Kina?

Omslag

Slutsåld

Tre klassiska texter

av Gabriel Tarde, Émile Durkheim, Max Weber

191 kr

Tre klassiska sociologiska texter från sekelskiftet 1800/1900. Förord av Christopher Kullenberg.

Omslag

Slutsåld

Trafikmaktordningen

av Planka.nu

72 kr

Automobilitet. Tillgänglighet. Metropolen. Staten och kapitalet sitter i samma bil. Trans­port­ål­dern. Hög­hasti­ghets­sam­hället. Hastig­hetens dolda disciplinering. Vi vantrivs i trafiken. Liberalismens högsta stadium.

Omslag

Slutsåld

Prometheus eller Narcissus? Entreprenören som samhällsomvälvare

av Karl Palmås

127 kr

Vad har hänt med det vi kallar kapitalism om marknaden har blivit en arena för motståndet, samtidigt som motståndet har blivit en marknad?

Omslag

Slutsåld

Gilles Deleuze – en introduktion

av Claire Colebrook

159 kr

Claire Colebrook gör en tydlig genomgång av centrala idéer i Gilles Deleuzes tankevärld, och ger konkreta exempel på några av de nya förhållningssätt till politik, vetenskap och konst som hans verk har gett upphov till.