Att beskriva Europa

Kulturkvarten Ord&Bild handlar denna gång om litteratur och litterära reportage om Europas 1900-tal och vår samtid. Ann Ighe har läst Stefan Zweigs ”Världen av igår” och Dan Jönssons ”Kontinentaldrift”, Kajsa Ekis Ekman har läst Sun Axelssons ”Stenar i munnen”.

Ann Ighe är redaktör för Ord&Bild. Kajsa Ekis Ekman är journalist och författare. Hennes text, liksom andra texter om Grekland återfinns i Ord & Bild nr 5 2014

Kulturkvarten är en podcast som görs av tidskrifterna Dixikon, Glänta och Ord&Bild i samarbete med produktionsbolaget Umami. Programmen, som varar i ungefär en kvart, bygger på texter från tidskrifterna. Texterna läses av författarna själva.

Lyssna på inslaget.

Prenumerera på Ord&Bild.

Köp lösnumret:

Redaktion

21 april, 2015