Fronesis nr 46-47 Kris

Claus Offe, James O'Connor

Pris: 153 kr
Lägg i kundvagn

Den amerikanska filosofen Amy E. Wendling menar i sin text i numret att krisbegreppets många betydelser avspeglar en central erfarenhet i vårt samhälle, nämligen den sociala och politiska ovisshet som följer av ekonomins strukturerande ställning. I den globala kapitalismens alltmer komplexa nät av beroendeförhållanden är en kris i ekonomin också en kris på samhälls-, institutions- och individnivå.

Statsvetaren Barry K. Gills menar att dagens kris i själva verket är tre sammanfallande kriser: för ekonomin, för politiken och för miljön. Innebörden av en sådan civilisationskris utvecklas av sociologerna Richard York och Brett Clark, centralgestalter inom den ekologiska marxismen. En expanderande kapitalism i en ändlig värld får allt svårare att lösa sina inneboende motsättningar, eftersom miljöförstöringen har blivit global.

Den tyske sociologen Claus Offe introducerar begreppet »ostyrbarhet« för att förklara statens oförmåga att förebygga och hantera kriser, vilket förvärrar kriserna och gör krispolitiken tandlös. Den politiska handfallenheten blir som tydligast när kriserna urholkar livsbetingelserna för fattiga människor i det globala syd.

Humanekologen Andreas Malm och skribenten Shora Esmailian visar hur småskaliga egyptiska fiskare trängs bort från sitt levebröd från två håll: centralisering och stordrift å ena sidan och höjning av havsnivån å den andra – en grotesk illustration av hur dagens kriser är sammanfallande och ömsesidigt förstärkande.

Innehåll i Fronesis nr 46-47:

Kajsa Borgnäs och Johan Örestig: Kris och kapitalism Amy E. Wendling: Kris
Johan Örestig: … och krisen väller fram ur djupet
Pavel V. Maksakovskij: Teorin om cyklisk expansion – överproduktionens mognad
Rasmus Fleischer: Värdekritisk kristeori – att tänka kapitalets sammanbrott
James O’Connor: Kapitalismens andra motsättning
Kajsa Borgnäs: Krisens periodicitet
Jonatan Svanlund: Den stora recessionen och dess historiska rötter
Barry K. Gills: Dit pepparn växer
Brett Clark och Richard York: Sprickor och skiften – miljökrisernas orsaker
Claus Offe: Ostyrbarhet
Andreas Malm och Shora Esmailian: Bestulna från två håll
Jenny Andersson: Framtid i kris

Redaktörer: Kajsa Borgnäs och Johan Örestig.
Redaktion: Viktor Andersson och Hannah Ohlén.