Omslag

Krisen i den kommunistiska rörelsen Del 1

av Fernando Claudin

16 kr

Omslag

Läs Kapitalet

av Wolfgang Fritz Haug

16 kr

Läs kapitalet, kräver inga som helst förkunskaper i marxism; däremot kräver den ett visst mått av tålamod (och naturligtvis ett ex. av "Kapitalet") Bäst läses den i grupp - men den är också en oumbärlig hjälpreda för den som vill studera "Kapitalet" på egen hand.

Omslag

Meningsfull produktion - Meningsfullt arbete

av Leif Dahlgren, Wawa Sjödin

16 kr

Om Lucasarbetarnas kamp i slutet på 70-talet. Deras kamp för alternativ produktion blev,i förlängningen, en uppgörelse med hela det kapitalistiska produktionssystemet. Lika aktuell i dag.

Omslag

Fjärde Internationalen Nr7-8/1972

av Kenth-Åke Andersson, Ignazio Silone

32 kr

Lögnens renässans – ett svar till KFML:s bok ”Marxism eller trotskism” av Kenth-Åke Andersson:

Omslag

Ryska Revolutionens Historia del 1

av Leo Trotskij

111 kr

Beskrivning

Sida: Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8