Omslag

Fjärde Internationalen Nr 4 /1990

av Salah Jaber, Ernest Mandel, Christer Franzén m.fl.

19 kr

Nr 4 1990
Imperialismens nya korståg i Persiska viken

Omslag

Fjärde Internationalen Nr3/1990

av Lloyd D'Aguilar , Lars Gus Kaage, Anders Hagström m.fl.

19 kr

Anders Hagström - Från vpk till vänsterpartiet
Lars "Gus" Kaage - Har Arbetarlistan någon framtid?
Dokument : Arbetarlistans program - ett referat
Gunnar Wall - Makten, lögnen & demokratin - Sverige efter Palme-mordet
Debatt om Nicaragua:
Lloyd D'Aguilar - Nicaragua: Blandekonomins förrädiska fallgrop
Paul Le Blanc - Nicaragua och revolutionär marxism

Omslag

Fjärde Internationalen Nr 2 /1990

av Antonio Moscato, Paul Le Blanc

19 kr

Innehåll
Antonio Moscato - Den nationella frågan i Sovjets historia
Robin Blackburn - Vad händer i Sovjetunionen? Intervju med Zhores Medvedev
Angela Klein - For ett Återförenat Tysk1and?
Angela Klein - Östtyskland: Ett nytt \\\"anschluss\\\"?
Paul Le Blanc - Valneder1aget i Nicaragua

Omslag

Ryska Revolutionens Historia del 2

av Leo Trotskij

111 kr

Omslag

Fjärde Internationalen Nr 2/1989

av Maria Sundvall, Andre Gunder Frank, Catherine Verla m.fl.

19 kr

Nr 2 1989 Årg 21 Löpnr 80
Världsekonomin
Nicaragua: revolutionen 10 år

Omslag

Fjärde Internationalen Nr 1/1988

av Ernest Mandel, David Seppo, Michael Löwy m.fl.

19 kr

Innehåll

Börskrasch, Glasnost , Befrielseteologi

Omslag

London mot Thatcher - Kommunalpolitik för samhällsomstörtare

av Katarina Katz

16 kr

Omslag

Fjärde Internationalen Nr 1/1987

av Roland Lew, Ernest Mandel, Kjell Östberg m.fl.

19 kr

Nr 1 1987
årgång 19 Löpnr 71
Är socialismen genomförbar?
Husmodern och Hänt i veckan

* Roland Lew En genomförbar socialism?
• Oskar Negt Rädsla och arbetstid.
• Dave Kellaway Filippinerna efter Marcos
• Ernest Mandel Pekings nya ekonomiska politik
• Ingrid Hedström ”Blad för Fruntimmer ” – om damtidningar i Sverige
• Kjell Östberg Socialdemokratins ledare
• Böcker

Omslag

Göran Sonnevi, poesi och politik

av Kent Kjellgren

16 kr

”Det som för mig har gjort Sonnevi till en intensivt angelägen diktare har varit hans förmåga att ta upp de existentiella, stora livsfrågorna utifrån en politisk problematik, men långtifrån inskränkt till denna. Han gjorde det politiska angeläget genom att föra det utöver politiken.”
Så skriver Kent Kjellgren i inledningen till denna bok om Göran Sonnevis poetiska och politiska utveckling.

Omslag

Fjärde Internationalen Nr 2/1986

av Björn Eriksson, Claude Devilliers, Ernest Mandel m.fl.

21 kr

Nr 2 1986 årg 17 Löpnr 68
Miljörörelsen och framtiden
RustningsvansinnetSida: Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nästa