Omslag

Fjärde Internationalen nr 4 1994

av Maria Sundvall Sundvall, Ove Holmström, Lasse Kjellander m.fl.

24 kr

Maria Sundvall PT:s valnederlag i Brasilien och vägarna framåt i Latinamerika • Utdrag ut PT:s principer • Lasse Kjellander - Mexikansk revolution Ove Holmström - Trendbrottet som kom av sig – klassvalen 1991 & 1994 parentes eller post scriptum? • Leo Trotskij I exil i Turkiet 1929 – vad hände och hur?

Omslag

Fjärde Internationalen Nr4/1993

av Tobias Abse, Salah Jaber, Neville Alexander m.fl.

19 kr

Italien
Tobias Abse Leopardens triumf - vad händer i Italien?
Neville Alexander Förhandlingar och kampen for socialism i Sydafrika
Salah Jaber Efter avtalet mellan PLO och Israel
Axplock: Om Pablo Neruda och Canto General, ryska revolutionens historia och högerns folkhemskapitalism

Omslag

Fjärde Internationalen Nr3/1993

av Catherine Samary, Eva Nikell, Lars Hollmgren m.fl.

19 kr

Nr 3 1993
I rörelse

Eva Nikell: Vart går kvinnorörelsen - en personlig reflektion
Lars Holmgren: ”Vi bygger landet” – Bildningsprocessen i en folkrörelse
Anders Hagström: Våren då allt var möjligt – Paris, maj 1968
Catherine Samary: Marknadens hägring i Östeuropa
Mats Bladh Demokrati är en institutionaliserad klasskamp

Omslag

Fjärde Internationalen Nr 3/1992

av Christina Schmidt, Per-Olof . Mattsson, Björn Rönnblad m.fl.

19 kr

Nr 3 1992 Löpnr 93
Matriarkatet

Omslag

Fjärde Internationalen Nr2/1993

av Catherine Samary:, Maria Sundvall, Lars Gus Kaage

19 kr

Temanummer om ex-Jugoslavien
Catherine Samary: Fem frågor om den jugoslaviska modellen
I. Historiens vägskäl
2.Jugoslavien - Från 1950- till 8o-tal
3. Att förstå Jugoslaviens sammanbrott
4. Krigen inom kriget
5. Självförvaltningens kris
Maria Sundvall: Fem böcker om ex-Jugoslavien
Historia
Fakta
Litteraturlista
Solidaritet

Omslag

Fjärde Internationalen Nr1/1993

av Kjell Östberg, Kurt Junesjö, Mehrad Darvishpour m.fl.

2 kr

Nr 1 1993 Löpnr 95
Förhinder
Kvinnorna och demokratin – genombrott med förhinder
Vilken demokrati?
Den nya arbets-o-rätten
Ska rasistiska organisationer förbjudas?
Anarkismen och sabotaget
Malcolm X och de svartas historia i USA
Axplock

Omslag

Fjärde Internationalen Nr 4 /1992

av Christer Franzén , Per-Olof Mattsson, Leo Trotskij m.fl.

19 kr

Vänsteroppositionen i Sovjet 1923-28
Ett temanummer sammanställt av Christer Franzén & Per-Olof Mattsson

Omslag

Fjärde Internationalen Nr 2 /1992

av Claude Gabriel, Bodil Rasmussen, Lars Gus Kaage m.fl.

19 kr

Nr 2 1992 Årg 22 Löpnr 92
Vägval i Europa

Omslag

Fjärde Internationalen Nr 1 /1992

av Ernest Mandel, Håkan Blomkvst, Maria Sundvall m.fl.

19 kr

Lever socialismen?

Ernest Mandel Har socialismen någon framtid?
Håkan Blomqvist Håller grundcirkelns socialism måttet?
Catherine Samary Självförvaltning eller marknad?
James Petras Den \"nyliberala\" världen - en utmaning för vänstern, med mera

Omslag

Ryska Revolutionens Historia del 3

av Leo Trotskij

111 kr

Sida: Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nästa